• Dansk
  • Español
HOME

DAF3723.jpg.jpg
Velkommen

Orientering om Dansk Argentinsk Forening

 

Foreningens formål er at styrke og vedligeholde forbindelsen mellem dansk-argentinere i Danmark indbyrdes, og mellem disse og argentinere af dansk afstamning i Argentina. Der bliver afholdt et årligt stævne.  

Dansk Argentinsk Forening blev oprettet i 1926 under Dansk Samvirke af efterkommere af danskere der var udvandret til Argentina. Man havde afholdt stævner siden 1908, men ønskede et mere formaliseret forhold. I 1936 oprettes den som selvstændig forening.

 

 

 

 

 

 

 

 
Næste stævne

Stævnet for 2015 bliver afholdt lørdag d. 27. juni

Reserver dagen allerede nu!!

Heftet med program for stævnet bliver udsendt til medlemmerne i maj md.

Kontingent for 2014/15: pr. person kr. 125.-      pr. par  kr. 190.-

Læs videre...
 

Advertisement